VEILIGHEIDSNORMEN


Geotex Workwear geeft u graag advies over hun artikelen met de juiste norm. Vraag vrijblijvend info over de normen die u nodig heeft.

De wet bepaalt dat elk type bedrijfskledij aan bepaalde veiligheidsnormen moet voldoen. Meestal worden die normen aangegeven met EN gevolgd door een cijfer. EN staat voor Europese Norm, wat betekent dat de norm in alle lidstaten van de EU dezelfde is.

 

Algemene norm voor beschermende kledij

Norm: EN 340


Bescherming tegen barre weersomstandigheden

Een combinatie van regen, sneeuw, mist, vochtigheid, wind en temperatuur < -5°C

Norm: EN 343


Parameters:

 • X: waterdichtheid (3 niveaus, van 1 tot 3, waarbij klasse 3 de hoogste klasse is).
 • Y: ademende eigenschap (3 niveaus, van 1 tot 3, waarbij klasse 3 de hoogste klasse is).

 

Bescherming tegen koude

Norm: EN 342


Parameters:

 • X: resulterende thermische isolatie getest met ondergoed type B
 • Y: luchtdoorlaatbaarheid (3 niveaus, van 1 tot 3, waarbij klasse 3 de hoogste klasse is).
 • Z: ademende eigenschap (3 niveaus, van 1 tot 3, waarbij klasse 3 de hoogste klasse is).
 

Signalisatiekledij met hoge zichtbaarheid voor professioneel gebruik.

Norm: EN 471


Parameters:

X = oppervlakte, fluorescerend en retro-reflecterend materiaal (3 niveaus, van 1 tot 3, waarbij klasse 3 de hoogste veiligheidsklasse is).

Y = kwaliteit van het retro-reflecterend materiaal (2 niveaus, van 1 tot 2, waarbij klasse 2 de hoogste veiligheidsklasse is). 

De prestatieklasse kan worden beriekt door een enkel kledingstuk te gebruiken, of een combinatie van kledingstukken, zoals jas en broek (dit wordt vermeld op het CE-label)

 

 

Bescherming tegen hitte en vlammen

Materialen en materiaalcombinaties met een beperkte vlamverspreiding.

Norm: EN 533 = EN ISO 14116

 

Bescherming tegen industriële hitte.

Norm: EN 531


Categorieën:

 • A: essentiële voorwaarden = beperkte vlamverspreiding index 3
 • B: (B1-B5) isolatie tegen convectiewarmte
 • C: (C1-C4) isolatie tegen stralingswarmte
 • D: (D1-D3) isolatie tegen gesmolten aluminiumdruppels
 • E: (E1-E3) isolatie tegen gesmolten gietijzer.

                   

Bescherming tegen vlamboog

Norm: ENV 50354


Deze norm bepaalt het testen van en de classificatie voor materialen en kledingstukken die worden gedragen wanneer het risico op blootstelling aan elektrische vlambogen aanwezig is. Kleding die aan deze norm voldoet vat geen vuur en smelt niet op de huid, en voorkomt zo ernstige gevolgen bij blootstelling aan een elektrische vlamboog.
Classificatie:

 •  Klasse 1 : 4 kA
 •  Klasse 2 : 7 kA

Specifieke gevaren door accidentele elektrische vlambogen ontstaan door hoge temperatuur, drukpieken en verdamping en spatten van heet en gesmolten metaal, de effecten van hitteflux, lawaai, UV- straling, hete olie of de gevolgen van fysieke en mentale schokken. 

 

Bescherming tegen statische elektriciteit.

Norm: EN 1149/1, EN 1149/2, EN 1149/3

1: Bepaalt de elektrostatische eisen en testmethodes voor kledij die bescherming biedt door elektrostatische verspreiding ter voorkoming van gevaarlijke ladingen.
2: Bepaalt de testmethode voor het meten van de verticale elektrische weerstand van materialen die worden gebruikt voor het maken van beschermende kledij.
3: Bepaalt methodes voor het meten van de verspreiding van elektrostatische ladingen van het oppervlak van materialen die worden gebruikt voor het maken van beschermende kledij. 


Bescherming tegen vloeibare chemicaliën.

Eisen voor beschermende pakken met neveldichte verbindingen. Wordt gecontroleerd d.m.v. de spraytest.

Norm: EN 465

 

Bescherming tegen vloeibare chemicaliën.

Wordt gecontroleerd d.m.v. de jettest. 

Norm: EN 466

 

Bescherming tegen vloeibare chemicaliën die delen van het lichaam beschermen tegen chemicaliën. 

Norm: EN 467

 

Beschermende kledij voor gebruikers van kettingzagen

Norm: EN 381

 

Beschermende kledij voor lassen en aanverwante processen

Van toepassing op beschermingskledij die gedragen wordt bij omgevingstemperatuur gedurende een periode van 8 uur, en bescherming biedt tegen kleine wegspringende deeltjes gesmolten metaal (EN 348), toevallig contact met vlammen (EN 532) en UV-straling.

Norm: EN 470-1 = EN ISO 11611Beschermende kledij voor gebruik op plaatsen waar risico bestaat om te worden gegrepen door bewegende delen.

Norm: EN 510

 

  

Beschermende kledij voor brandweerlieden.

Norm: EN 469

 

 

Bescherming tegen beschadiging door statische elektriciteit.

 

HACCP

Normering voor kleding geschikt voor in de voedingsindustrie

   

 

Normen chemisch beschermende kledij

Verschillende beschermingsklassen:

 • Klasse 1: Gasdichte beschermende kledij
 • Klasse 2: Niet-gasdichte beschermende kledij
 • Klasse 3: Vloeistofdichte beschermende kledij
 • Klasse 4: Spatdichte beschermende kledij
 • Klasse 5: Chemisch beschermende kledij tegen stofdeeltjes
 • Klasse 6: Beperkt spatdichte chemisch beschermende kledij

Normen hoofdbescherming

EN 397

Norm voor veiligheidshelmen voor gebruik in de industrie.
Helmen bedoeld om het bovenste gedeelte van het hoofd te beschermen tegen het risico op verwondingen veroorzaakt door vallende voorwerpen. Deze norm bepaalt o.a. afmetingen, constructie, prestatiecriteria en markeringen.

EN 812

Industriële veiligheidshelmen als bescherming tegen stoten.
Deze norm is bedoeld voor situaties waar de drager het hoofd kan stoten tegen vaste voorwerpen, waarbij er risico bestaat op lichte oppervlakkige verwondingen, zoals schaaf- en stootwonden. De stootpet is niet geschikt als bescherming tegen vallende, gegooide, bewegende en/of schuivende massa's of objecten. Bij enige twijfel moet worden gekozen voor EN 397.

 

Normen schoenen en laarzen

EN 345-1 en EN ISO 20345

Deze normen geven aan dat het om veiligheidsschoenen gaat.

EN344-1 en EN ISO 20344

Bepalen de algemene eisen en testmethodes voor veiligheidsschoenen, beschermende schoenen en werkschoenen voor beroepsmatig gebruik

EN345-1 en EN ISO 20345

Deze normen bepalen de algemene eisen en testmethodes voor veiligheidsschoenen voor beroepsmatig gebruik. Deze schoenen zijn specifiek ontworpen om de drager te beschermen tegel letsels door ongelukken in een welbepaalde industriële omgeving. De schoenen hebben een veiligheidsneus die bescherming biedt tegen schokken op een maximaal energieniveau dat gelijk is aan 200 Joule en tegen verbrijzeling van 15Kn.

EN346-1 en EN ISO 20346

Deze schoenen zijn specifiek ontworpen om de drager te beschermen tegel letsels door ongelukken in een welbepaalde industriële omgeving. De schoenen hebben een veiligheidsneus die bescherming biedt tegen schokken op een maximaal energieniveau dat gelijk is aan 200 Joule en tegen verbrijzeling van 15Kn.

EN347-1 en EN ISO 20347

Deze schoenen hebben geen veiligheidsneus die bescherming biedt tegen schokken en verbrijzeling.

NEN-EN 345

Norm voor veiligheidsschoeisel: schoeisel voorzien van een veiligheidsneus geschikt om een impact van 200 Joule te weerstaan.

Classificatie:

 • SB: basis veiligheidsschoenen, voorzien van een stalen neus en antistatische loopzool voor lichte werkzaamheden.
 • S1: veiligheidsschoenen met stalen neus en gesloten hiel, antistatische eigenschappen en energieabsorberende hak. Geschikt voor droge werkomstandigheden.
 • S2: veiligheidsschoenen met stalen neus en gesloten hiel, antistatische eigenschappen en energieabsorberende hak en waterdichte schacht. Geschikt voor natte werkomstandigheden.
 • S3: veiligheidsschoenen met stalen neus en gesloten hiel, antistatische eigenschappen, energieabsorberende hak en penetratiebestendige tussenzool. Geschikt voor natte werkomstandigheden, en biedt dankzij de stalen tussenzool tevens bescherming tegen het doordringen van scherpe voorwerpen.
 • S4: veiligheidslaarzen met veiligheidsneus 200 J, antistatische zool en energieabsorberende hak.
 • S5: veiligheidslaarzen met veiligheidsneus 200 J, antistatische zool, energieabsorberende hak, geprofileerde loopzool en een penetratiebestendige tussenzool tot 1100 N.

EN 345 en EN ISO 20345

De normen geven aan dat het om veiligheidslaarzen gaat.

Classificatie:

 • S4: stalen top
 • S5: stalen top + tussenzool
 

Normen handschoenen

EN420

Algemene eisen voor handschoenen, o .a. constructie en ontwerp, beschermingsgraad, reiniging, onderhoud en opslag, houdbaarheid, maatvoering en gebruiksaanwijzing.

EN 388

Beschermende handschoenen tegen mechanische risico's
Onderverdeling:

 • A. Schuurweerstand 1-4
 • B. Snij weerstand 1-5
 • C. Scheurbestendigheid 1-4
 • D. Perforatieweerstand 1-4 

EN 1082

Handschoenen en armbeschermers tegen snijden en stoten door handmessen.

EN 511

Beschermende handschoenen tegen koude
Onderverdeling:

 • A. Bestendigheid tegen koude
 • B. Bestendigheid tegen contactkoude
 • C. Waterafstotend

EN 407

Beschermende handschoenen tegen thermische gevaren (hitte en vuur)
Onderverdeling:

 •   A. Bestendigheid tegen ontvlambaarheid
 •   B. Bestendigheid tegen contacthitte
 •   C. Bestendigheid tegen geleidingshitte
 •   D. Bestendigheid tegen stralingshitte
 •   E. Bestendigheid tegen kleine spatten gesmolten materiaal (druppels) 
 •   F. Bestendigheid tegen grote spatten gesmolten materiaal (massa) 

EN 374

Beschermende handschoenen tegen chemicaliën en micro-organismen

Doorbraaktijd > 30 min voor minstens 3 chemicaliën uit onderstaande lijst (pictogram aangevuld met codeletters voor de 3 chemicaliën waarvoor de handschoen een doorbraaktijd van >30 min haalde)

Bescherming tegen micro-organismen

EN 12477

Beschermende handschoen voor laswerken

EN 421

Handschoenen die beschermen tegen radioactieve besmetting.

EN 421

Handschoenen die beschermen tegen ioniserende straling.

Handschoenen worden op basis van het risico in 3 categorieën ingedeeld:

 • Categorie 1: handschoenen van eenvoudig ontwerp. Bescherming tegen minimale risico’s.
 • Categorie 2: handschoen van intermediair ontwerp. Bescherming tegen middelzware risico’s (o.a. mechanische risico’s).
 • Categorie 3: handschoen van complex ontwerp. Bieden de hoogste graad van bescherming. Bestemd voor het voorkomen van dodelijke risico’s of voor risico’s die ernstige en onomkeerbare schade aan de gezondheid kunnen veroorzaken en waarvan de ontwerper aanneemt dat de gebruiker de acute effecten niet tijdig kan waarnemen.